Hệ Thống Tuyển Sinh Miền Nam

Tuyển sinh đào tạo Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp Miền Nam

New News

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA**Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo– Chỉ tiêu tuyển sinh: 200– Chuyên ngành đào tạo: Y sĩ đa khoa**Đối tượng tuyển sinh– 1 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề...
Tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh tại HCMCao học Quản trị kinh doanh là khối ngành kinh tế có nhiều công việc đem lại nhiều thu nhập cao, nhưng tính chất mỗi khối ngành có ưu và nhược khác nhau đặc biết là khối chuyên ngành Quản trị...
Tuyển sinh Cao học ngành Quản lý kinh tế, QTKD tại HCMTHÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017Đối tượng có nhu cầu học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế...