Tuyển sinh Đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý Mầm non ( Hiệu trưởng trường Mầm non )
6 Năm trước 605

Đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý Mầm non

 

Người đứng đầu trường Mẫu giáo hay còn được gọi là người quản lý Mầm non. Ngoài công việc điều phối nhân sự trong tổ chức, vị trí quản lý mầm non còn phụ trách rất nhiều công việc đòi hỏi chuyên môn và sự tận tâm.

Công tác giáo dục trẻ nhỏ luôn được nhà nước và xã hội quan tâm đặc biệt " Trẻ em như búp trên cành " . Bởi vậy về tố chất và văn bằng của người lãnh đạo cao nhất trong tổ chức trông coi trẻ cũng được chú trọng Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và Chứng chỉ quản lý trường mầm non.

Liệu ngôi trường bạn đang làm việc có phải là nơi lý tưởng để chăm sóc, dạy dỗ các bé và nếu có con trong tuổi mầm non, bạn có cho con mình học ở đây hay không? Đó là câu hỏi phải thường xuyên đặt ra đối với người đứng đầu trường mầm non. 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON

 

► MỤC TIÊU KHÓA HỌC
- Phát triển năng lực cho người Quản lý mầm non về lãnh đạo quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới văn bản và toàn diện nền giáo dục. Phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới.
- Tăng cường năng lực lãnh đạo để người Quản lý mầm non nhận thức được sứ mạng, xây dựng được tầm nhìn, biết chọn lựa mô hình và phong cách lãnh đạo phù hợp
- Tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục để người Quản lý mầm non tự học, phát triển năng lực bản thân.

►  ĐỐI TƯỢNG HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON

- Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

- Cá nhân có nhu cầu mở nhóm trẻ, trường mầm non tư thục..

► CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG


A. PHẦN THỨ NHẤT: Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non.
1. Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo
2. Lãnh đạo và quản lý
- Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý giáo dục
- Quản lý sự thay đổi
3. Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo

- Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo
- Quản lý và thực thực thi hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong Giáo dục và Đào tạo
- Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục mầm non
- Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mầm non 

4. Quản lý nhà trường
- Lập kế hoạch phát triển trường mầm non
- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non
- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường mầm non
- Quản lý nhân sự trong trường mầm non
- Quản lý tài chính, tài sản trong trường mầm non
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của các trường mầm non
- Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường
- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường mầm non

5. Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non
- Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp
- Kỹ năng ra quyết định
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Phong cách lãnh đạo

B. PHẦN THỨ 2: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

HỒ SƠ NHẬP HỌC

✬ Phiếu đăng kí học ( theo mẫu )
✬ Sơ yếu lý lịch
✬ Bản sao công chứng giấy CMND
✬2 ảnh 4×6 và 2 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 3 tháng )