Tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý trang thiết bị y tế tại HCM
6 Năm trước 757

Theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý trang thiết bị y tế, kinh doanh, quản lý trong cơ sở y tế...Quy trình vận hành , bảo trì , bảo dưỡng, sửa chữa, đấu thầu mua sắm, điều chuyển và thanh lý TTBYT.

Hệ thống tuyển sinh Đào tạo chứng chỉ quản lý trang thiết bị y tế tại HCM

Theo nghị định nêu rõ, từ ngày 1/1/2017 các trang thiết bị y tế ở thị trường tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện việc phân loại để phục vụ cho công tác quản lý. Việc phân loại thiết bị y tế được thực hiện theo nhóm và quản lý theo vòng đời sản phẩm sẽ được áp dụng đối với tất cả các loại trang thiết bị khi cấp số tiếp nhận công bố lưu hành sản phẩm (tại Sở Y tế) và số đăng ký tại Bộ Y tế. Trang thiết bị y tế sẽ được phân loại quản lý theo mức độ rủi ro thay vì phân loại theo nhóm kỹ thuật như trước đây với 4 mức A, B, C và D.

Chứng chỉ Quản lý trang thiết bị y tế dành cho sinh viên đang theo học các trường trong lĩnh vực y tế, kỹ thuật viên đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế, công ty thiết bị y tế ; các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học về kỹ thuật thiết bị y tế

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 09 nhóm thủ tục hành chính của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế phối hợp với Văn phòng Bộ Y tế và các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế cùng đơn vị tư vấn xây dựng với mục tiêu ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa phương thức khai báo, tiếp nhận hồ sơ, công khai, minh bạch đối với các thủ tục liên quan trong công tác quản lý trang thiết bị y tế.

Theo Thông tư 15 của Bộ Y tế về việc liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế, các cơ sở khám chữa bệnh phải lập đề án báo cáo với Sở Y tế. Đây là điều kiện để bảo hiểm chi trả các dịch vụ kỹ thuật.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGẮN HẠN : QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Lớp học : Quản lý trang thiết bị y tế

Thời gian học : 04 tuần

Nội dung khóa học :

- Quản lý ; phân loại TBYT theo nghị định 36/2016/ NĐ - CP ;

- Quy trình vận hành , bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa ; đấu thầu mua sắm, điều chuyển và thanh lý TTBYT;

- Các phần mềm quản lý , thực tế công tác quản lý TTBYT tại các bệnh  viện và một số nội  dung khác ;

Hồ sơ đăng ký :

1. 02 ảnh 3x4

2. 02 Chứng minh nhân dân ( bản sao công chứng )

3. Giấy giới thiệu cơ quan cử đi học ( nếu có )

4. Phiếu đăng ký học ( nhận tại trường )