Tuyển sinh Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng tại Hồ Chí Minh năm 2021
6 Năm trước 1002

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY – NĂM 2021 - NGÀNH DƯỢC

1. Phương thức, thời gian đào tạo:            

- Ngành Điều dưỡng: Tốt nghiệp được cấp bằng Điều dưỡng đại học 
+ Liên thông chính quy từ TCCN, Cao đẳng lên Đại học (học 2 - 3,5 năm)
 

2. Đối tượng tuyển sinh: Liên thông đại học ngành dược

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề;
- Thí sinh đang hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành thứ nhất có nhu cầu học ngành Hộ sinh, Y sĩ .., Điều dưỡng

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Hồ sơ (theo Mẫu hồ sơ của Trường)
- Bản sao công chứng bằng, bảng điểm hoặc chứng nhận tốt nghiệp
- 4 ảnh thẻ cỡ 3 x 4 cm

4. Hình thức tuyển sinh:  Thi tuyển theo kế hoạch của Trường Đại học Thành Đô, Đại học Đại Nam, Đại học Trưng Vương..
- Môn thi: Toán, Hóa phân tích, Bài thi tổng hợp

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1- Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2- Mục tiêu cụ thể
Về thái độ:

- Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
- Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
- Tôn trọng quyền của người bệnh.
- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.
Về kiến thức
Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Về kỹ năng
Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết:
- Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.
- Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục.
- Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.
- Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
- Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.
- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.
- Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.